Ny front på Aalborg Kloster

Bestyrelsen for Aalborg Kloster har med virkning fra 1. december 2021 konstitueret Morten K. Thygesen som forstander på klostret.

Morten K. Thygesen er 45 år og læreruddannet. Han er i dag viceskoleleder på Farsø Skole.

Konstitueringen gælder, mens den kongeligt udnævnte forstander, Flemming Møller Mortensen, er minister og derfor afskåret fra at fungere som forstander.

Efter Flemming Møller Mortensens udnævnelse til minister blev klostrets bestyrelsesformand, journalist Søren Wormslev, midlertidigt konstitueret som forstander. Han vender nu efter eget ønske tilbage til posten som bestyrelsesformand.

Morten Thygesen er Flemming Møller Mortensens samlever og har derfor allerede et godt kendskab til Aalborg Kloster. Han ser sig selv som kulturbærer af det helt specielle fællesskab i den næsten 600 år gamle institution.

– Jeg ser frem til i tæt dialog med bestyrelsen og beboerne at være med til at drive og videreudvikle Aalborg Kloster, siger Morten Thygesen.

Bestyrelsen for Aalborg Kloster valgte på sit møde 29. november også ny næstformand. Aalborg Stifts nye biskop, Thomas Reinholdt Rasmussen, afløser også på denne post fhv. biskop Henning Toft Bro.

Morten K. Thygesen