Ny udsmykning i
Aalborg Klosterkirke

Aalborg Klosterkirke gennemgik i perioden 2009-2010 en tiltrængt og gennemgribende restaurering. Ny farvesætning og delvist nyt interiør gør, at kirken i dag fremtræder lys og indbydende.

Billedhugger og professor emeritus, Mogens Møller (f. 1934) blev inviteret med til at indrette kirken på ny. Han tegnede og stod for fremstilling af nyt alter/nadverbord, cirkulært knæfald og døbefont, som alt sammen var klar, da klosterkirken blev genindviet den 12. september 2010.

Siden fulgte flere elementer, så den fuldente kirkeudsmykning kunne indvies ved en festgudstjeneste 11. september 2016.

De enkelte elementer i Klosterkirkens udsmykning:

Alterbord med tilhørende alterkalk og to lysetager (2010)
Døbefont (2010)
Cirkulært knæfald (2010)
Flyvende guldblade ved døbefont (2011)
Rosakvartsdør v. kunstner Dorte Dahlin (2012)
Flytbart krucifiks (2013)
Skriftruller og bibel (2015)
Knælende Gabrielsfigur (2015)
Helligånden (2016).

Udsmykningsprojektet blev finansieret ved langvarig fondsstøtte fra især Det Obelske Familiefond, men også bidrag fra Augustinus Fonden, Spar Nord fonden, Konsul Jorcks Fond samt 15. juni fonden har haft stor betydning.

Den bygningsmæssige restaurering af kirkerummet i 2010 blev realiseret med donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Spar Nord Fonden, Augustinus Fonden, Aalborg Stift, Kulturarvsstyrelsen samt Budolfi Sogns Menighedsråd.

I filmen medvirker Annelise Ravn, daværende formand for kunstudvalget, og Hans Jacob Hansen, der var sognepræst 1998-2014.