Klosterkirken

En hyggelig ‘Landsbykirke’ midt i Aalborgs centrum

Klosterkirken er placeret i Aalborg Klosters vestfløj og benyttes til offentlige gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Samtidig anvendes kirken også ofte ved eksempelvis koncerter og foredrag, foruden klosterets egen brug. Kirken har 75-80 siddepladser.

Der er Aalborg Kloster, der ejer kirken, mens det er personale fra Aalborg Domkirke – Budolfi Kirke, der betjener kirken og står for de kirkelige handlinger. Al henvendelse vedrørende kirkelige handlinger sker til domkirkens kirkekontor. Læs mere via dette link.

Klosterkirkens nuværende udtryk skyldes en større ombygning i 2009-2010, hvor også kirkens kunst blev nyfortolket ved billedhugger Mogens Møller. Læs mere om kirkens udsmykning via dette link.

Klosterkirken er et sjældent eksempel på en kirke, der for hovedpartens vedkommende ikke er opført til formålet. Den opstod i et beskedent rum i den sydlige ende af vestfløjen, der blev anvendt som sygestue.

I 1681 blev det nuværende kor bygget til. I 1848 blev skibet ombygget, og i 1894 blev kirken restaureret og udvidet med den forstue, der findes under orglet. Det smukke 3-sidede apsis med kobbertag blev bygget til i 1897, og samtidig blev koret bygget om.

Virtuel tur

Det er efterhånden velkendt, at man med Google Street View kan tage en virtuel tur i byer og seværdigheder rundt om i verden. Det er også muligt i Klosterkirken i Aalborg.

Videoen “Klosterkirken & Google Street View” viser, hvordan optagelserne foregik, da Googles fotograf var på besøg.

Du kan selv opleve Klosterkirken i Google Street View via dette link.