Lokale­udlejning i
Aalborg Kloster

Unikke historiske lokaler til møder, kurser, udstillinger, koncerter mv. i Aalborgs centrum

De historiske lokaler i Aalborg Kloster kan lejes af fx foreninger, offentlige eller private institutioner, virksomheder og grupper. Lokalerne kan lejes for en enkelt dag, en weekend – eller for en periode.

Eksempler på arrangementer i de smukke lokaler kan være møder, produktpræsentation, kunst- og kunsthåndværkerudstillinger, julestue, pressemøder, medarbejdermøder, festmiddage, koncerter, vinsmagning og teaterforestillinger.

Ved kirkelige handlinger (dåb, bryllup, begravelse), der afholdes i Klosterkirken, kan der være mulighed for at leje lokalerne eller Klosterhaven til afholdelse af reception eller mindekomsammen.

Lokalerne kan ikke lejes til øvrige private arrangementer, sammenkomster, ceremonier eller til andre formål, der strider imod Aalborg Klosters historie og tradition.

Leje af lokalerne samt drøftelse af arrangement sker via kontakt til Klosterforstanderen eller Klosterportneren. Find kontaktoplysninger her.

Udlejning af lokalerne inkluderer ikke service, duge og lignende udstyr. Lejer skal selv medbringe disse dele.

Klosterets borde, caféborde og stole kan anvendes efter aftale.​

Rygning er ikke tilladt i Aalborg Kloster.

Det er ikke tilladt at anvende levende lys i Aalborg Klosters lokaler. Efter aftale kan Aalborg Klosters LED stearinlys (kronelys) og stager anvendes. Lejer sørger selv for AAA-batterier.

I refektoriet står et nyere og velfungerende Yahama flygel, som udelukkende efter nærmere aftale med Aalborg Kloster kan benyttes af øvet pianist.

Af hensyn til beboerne i Aalborg Kloster skal arrangementer være afsluttede kl. 23.00.

Munkegangen i Aalborg Kloster.

Fakta om udlejning

Hvor store er lokalerne?

Lejemålet kan omfatte:
Refektoriet: 7 m x 13 m, opvarmet, to søjler midt i salen
Priorstuen: 7 m x 7 m, opvarmet, en søjle midt i rummet

Munkegangen, Kapitelsalen, Kæmnercellen og Sakristiet kan også benyttes, men disse rum er uopvarmede.

Hvor mange personer kan der være i lokalerne?

OBS. Med Corona-restriktioner kan gælde andre regler vedrørende deltagerantal.

Med inventar (borde, stole og lignende) er lokalerne godkendt til 80 personer. Uden inventar er op til 150 personer tilladt. Antal er inklusive eventuel betjening og underholdere. Den fulde ordlyd af tilladelsen er opslået i lokalerne, og det er lejers ansvar, at disse regler overholdes.

Antallet til spisning bør ikke være over 60-65. Til kaffebord fungerer lokalerne fint op til 70-75 personer.

Er der køkkenfaciliteter?

I forbindelse med de historiske lokaler er der et mindre tekøkken med hurtig kaffemaskine, elkedel og køleskab.

Hvis arrangementet inkluderer spisning, anbefaler vi, at der træffes aftale med en restauratør om et totalarrangement – inkl. returnering af snavset service. Flere restauranter og cafeer omkring klosteret er vant til at levere til arrangementer her.

Hvis du vælger en restauratør, der ikke tidligere har lavet et arrangement i Aalborg Kloster, så lad restauratøren, inspektøren eller kokken komme forbi for at planlægge logistikken.

Lejer skal selv medbringe viskestykker, karklude og lignende.

Hvad med strøm ?

Der er 230 V stikkontakter i de historiske lokaler. Vi har mulighed for at stille en byggetavle til rådighed med adgang til 230 V samt 380 V CE stik.

Lejer medbringer selv de nødvendige forlængerledninger, stikdåser mv.

Hvad med wi-fi internet ?

Aalborg Kloster tilbyder ikke wi-fi internetforbindelse i de historiske lokaler. Men der er normalt fin forbindelse, når lejere anvender egen mobiltelefon eller lignende som access point.

Hvad med Koda, Gramex, Smiley mv. ?

Det er arrangøren, der selv skal sørge for anmeldelse af arrangementet til KodaGramex, smiley-ordning eller andre relevante myndigheder, hvis dette er påkrævet for arrangementet.

Parkering

Der er ikke mulighed for parkering i Klostergården – bortset fra kortvarig af- og pålæsning. Læs mere om parkering via dette link.

Bemærk, at indkørsel til klostergården er gennem vognporten, hvorfor lastbiler og andre høje køretøjer ikke kan køre helt ind i klostergården.