Churchill-Klubben

En af Danmarks første organiserede sabotagegrupper under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945, Churchill-Klubben, havde tilholdssted i Aalborg Kloster.

Mange har ganske givet hørt om sabotagegruppen under 2. verdenskrig, Churchill-Klubben, der hovedsagelig bestod af 14-17-årige drenge fra Aalborg Katedralskole.

To af initiativtagerne til Churchill-Klubben, Knud og Jens Bue Pedersen, var sønner af klosterpræsten i Aalborg, Edvard Pedersen og Margrethe Pedersen. Familien boede i præsteboligen i Aalborg Kloster, og klosteret blev drengenes tilholdssted.

De unge drenge var frustrerede over, at de voksne ikke gjorde modstand mod den tyske besættelsesmagt. “Nogen måtte gøre noget”, udtalte et af medlemmerne, Helge Milo, mange år senere. Og drengene valgte at tage sagen i egen hånd.

I foråret 1942 udførte gruppen 25 mindre aktioner som ildspåsættelse, hærværk og våbentyverier, inden medlemmerne blev anholdt den 18. maj.

I den lille film “Sabotagegruppen Churchill-klubben” fortæller Knud Pedersen om klubben. Knud Pedersen døde som 88-årig i 2014.

Se også den lille stumfilm om Churchill-klubben med billeder fra Aalborg Kloster via dette link til Filmcentralen.

Otte medlemmer af Churchill-Klubben umiddelbart før anholdelsen. Foto: Frihedsmuseet.

Tysk marinelastbil i Aalborg saboteret af Churchill-Klubben i foråret 1942. Foto: Frihedsmuseet.

Otte af Churchill-Klubbens ti medlemmer ved arresten i Aalborg dagen efter deres anholdelse. Fra venstre Knud Pedersen, Jens Bue Pedersen, Mogens Fjellerup, Eigil Astrup Frederiksen, Helge Milo, Uffe Darket, Mogens Thomsen og Børge Ollendorf. Til højre arrestforvareren. Foto: Frihedsmuseet.
Efter afsløringen blev de indsat i Aalborg Arrest. Gruppen fortsatte trods indespærring med at lave sabotage, for det lykkedes dem at slippe ud ved at save tremmegitteret over. Medlemmer af gruppen listede ud og vendte tilbage til arresten 19 gange, før de blev genkendt og afsløret af nogle tyske soldater under en luftalarm.

Det var fra starten vigtigt for de danske myndigheder, at man kunne holde sagen om Churchill-Klubben på danske hænder, således at det var hhv. det danske politi, undervisningsministeriet og Statsdvokaten for særlige Anliggende, der lavede undersøgelserne i sagen og at en dansk domstol skulle dømme drengene.

Den 11. juni 1942 idømte Københavns Byret fængselsstraffe til 10 af de unge mennesker. De blev dømt for i tiden 20. februar til 7. maj 1942 i Aalborg og Brønderslev – og for enkelte tidligere begående forhold i Odense – at have gjort sig skyldige i en række alvorlige sabotagehandlinger rettet mod den tyske værnemagt, omfattende tyveri af våben og ammunition, hærværk og ildspåsættelse. Klubbens yngste medlem, den kun 14-årige Børge Ollendorff, kunne på grund af alderen ikke idømmes fængselsstraf.

De ældste medlemmer, Alf Houlberg og Knud Hornbo, blev idømt afsoning i et tysk fængsel. Men efter omkring seks måneder i tysk fængsel blev de to ved danske myndigheders hjælp hentet hjem til Danmark, hvor de fortsatte afsoningen i Horsens Statsfængsel. De øvrige dømte blev indsat til afsoning i Nyborg Statsfængsel under lempelige forhold. Blandt andet fik de mulighed for at færdiggøre deres uddannelse i fængslet.

10 medlemmer af Churchill-Klubben fotograferet i klosterhaven efter løsladelsen. Bagerst fra venstre: Helge Milo, Jens Bue Pedersen, Eigil Astrup Frederiksen, Knud Bue Pedersen, Mogens Fjellerup. Forrest: Alf Houlberg, Uffe Darket, Mogens Michael Thomsen, Kaj Houlberg, Knud Andersen Hornbo. Foto: Aalborg Stadsarkiv.

Straffene

Skoleelev Knud Pedersen, fængsel i 3 år
Skoleelev Helge Milo, fængsel i 1 år og 6 mdr.
Skoleelev Jens Bue Pedersen, fængsel i 3 år
Skoleelev Eigil Astrup Frederiksen, fængsel i 2 år
Skoleelev Mogens Fjellerup, fængsel i 2 år
Skoleelev Mogens Mikael Thomsen, fængsel i 1 år og 6 mdr.
Skoleelev Uffe Darkett, fængsel i 2 år og 6 mdr

Lagerekspedient Alf Houlberg, fængsel i 4 år og 6 mdr.
Kontorassistent Kaj Houlberg, fængsel i 5 år
Ingeniør Knud Andersen Hornbo, fængsel i 5 år

Den 14-årige Børge Ollendorff undgik fængselsstraf

 

Jernbanevogn, der blev stukket i brand af Churchill-Klubben i begyndelsen af maj 1942. Foto: Frihedsmuseet.
I sommeren 1945 – efter kapitulationen – fremsatte den britiske general R.H. Dewing ønske om at tale med Churchill-Klubbens medlemmer. Under en sammenkomst på Hotel Phønix i Aalborg fortalte “drengene” om deres oplevelser. Generalen var meget interesseret i at høre enkeltheder og morede sig over klubbens bedrifter. Foto: Frihedsmuseet.

Mindeplade

I forbindelse med 50-årsdagen for befrielsen donerede Christian Den Fjerdes Laug en mindeplade af bronze for Churchill-Klubben.

Ved en højtidelighed om aftenen den 4. maj 1995 blev mindepladen afsløret ved indgangen til Refektoriet i Aalborg Kloster.

Afsløringen blev foretaget af Knud Pedersen fra Churchill-Klubben under medvirken af Klarup Skoles Pigekor, solotrompetist Per Iversen og oldermanden, Peter Tage, fra Christian Den Fjerdes Laug.

Øverst på mindetavlen ser man citatet “Kun gennem handling vinder livet i betydning”. Disse ord af H.C. Andersen valgte Christian Den Fjerdes Laug som mindeord for Churchill-Klubben.

Mindeplade for Churchill-Klubben

Mindepladen kan ses ved indgangsdøren til Refektoriet i Aalborg Kloster. Foto: Ole Jespersen.

Drengene fra Sankt Petri

Historien om Churchill-Klubben er måske bedst kendt gennem filmen fra 1991 ‘Drengene fra Sankt Petri’, der blev instrueret af Søren Kragh-Jacobsen efter Bjarne Reuters roman af samme navn.

Filmen afviger en del fra de virkelige hændelser, der skildres af Knud Pedersen i Bogen om Churchill-Klubben.

Knud Pedersen fortæller mere om Churchill-Klubben.