Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster

Støtteforeningen arbejder for, at Aalborg Kloster i højere grad bliver en levende, smuk og synlig del af Aalborgs midtby.

Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster blev stiftet den 14. november 2011 og har til formål at bistå med:

  • at yde støtte til bevaring og modernisering af Aalborg Kloster
  • at øge kendskabet til og skabe folkelig opbakning til Aalborg Kloster.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. To medlemmer udpeges af henholdsvis Aalborgs borgmester og Aalborg Klosters bestyrelse. Tre medlemmer vælges af støtteforeningens repræsentantskab.

Støtteforeningens medlemmer udgør repræsentantskabet.

Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster er:
Advokat Jesper Møller, formand
Klosterbeboer Ane Marie Holm Nielsen, kasserer
Journalist Jørgen Pyndt
Journalist Søren Wormslev
Landinspektør Esben Munk Sørensen

Inge Vestergaard, suppleant
Henrik Andersen, suppleant.

 

Medlemmer

Som medlemmer af støtteforeningen optages privatpersoner og venner af Aalborg Kloster, herunder beboere samt grupper, organisationer og foreninger inden for kulturlivet, erhvervslivet samt bolig- og byggebranchen, der har interesse i at bidrage til klosterets bevarelse.

Man kan blive medlem af støtteforeningen ved at udfylde nedenstående formular eller ved at kontakte foreningens kasserer Ane Marie Holm Nielsen på e-mail stoetteforening@aalborgkloster.dk
eller tlf. 6049 9333.

Som medlem vil man pr. e-mail blive inviteret til arrangementer i Aalborg Kloster, eksempelvis repræsentantskabsmøde, koncerter, foredrag og tilsvarende.

Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster
Klosterjordet 1 – 9000 Aalborg
CVR 34654670

Medlemskab
Fra 2021 forudsætter medlemskab af støtteforeningen, at man årligt giver en donation til Aalborg Kloster på minimum 200 kr.

Donationen overføres til klostrets gavekonto i Spar Nord Bank med registreringsnummer 9280 og kontonummer 1940348222.

Husk venligst at anføre navn og mailadresse sammen med donationen.

Ønsker medlemskab af støtteforeningen

Medlemstype

Bekræft venligst

11 + 4 =