Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster

Støtteforeningen arbejder for, at Aalborg Kloster i højere grad bliver en levende, smuk og synlig del af Aalborgs midtby.

Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster blev stiftet den 14. november 2011 og har til formål at bistå med:

  • at yde støtte til bevaring og modernisering af Aalborg Kloster
  • at øge kendskabet til og skabe folkelig opbakning til Aalborg Kloster.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. To medlemmer udpeges af henholdsvis Aalborgs borgmester og Aalborg Klosters bestyrelse. Tre medlemmer vælges af støtteforeningens repræsentantskab.

Støtteforeningens medlemmer udgør repræsentantskabet.

Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster er:
Advokat Henrik Christensen (Formand)
Journalist Jørgen Pyndt
Fhv. stiftamtmand Leif Sondrup
Landinspektør Esben Munk Sørensen
Arkitekt Ole Knudsen

Inge Vestergaard, suppleant
Gitte Søndergaard, klosterbeboer, suppleant

Klosterforstander Flemming Møller Mortensen er sekretær for bestyrelsen.

Medlemmer

Som medlemmer af støtteforeningen optages privatpersoner og venner af Aalborg Kloster, herunder beboere samt grupper, organisationer og foreninger inden for kulturlivet, erhvervslivet samt bolig- og byggebranchen, der har interesse i at bidrage til klosterets bevarelse.

Man kan blive medlem af støtteforeningen ved at udfylde nedenstående formular eller ved at kontakte foreningens sekretær på
e-mail info@aalborgkloster.dk
eller tlf. 9812 0205.

Som medlem vil man pr. e-mail blive inviteret til arrangementer i Aalborg Kloster, eksempelvis repræsentantskabsmøde, koncerter, foredrag og tilsvarende.

Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster
Klosterjordet 1 – 9000 Aalborg
CVR 34654670
Medlemskaber

  • Private medlemmer: 200,- kr./år
  • Virksomheder (A): 5.000,- kr./år. Inkluderer en årlig forstanderrundvisning samt et dagsarrangement i refektoriet.
  • Virksomheder (B): 2.000 kr./år. Inkluderer to dagsarrangementer til reduceret pris.
  • VIP medlemmer: 10.000 kr./år med særlige vilkår.

Kontingentet kan indbetales til støtteforeningens konto i Spar Nord Bank 9190-45798 67626. Husk at anføre navn og e-mail ved betalingen.

Gaver og donationer

SKAT har meddelt støtteforeningen forhåndsgodkendelse af, at gaver og andre donationer til foreningen kan fratrækkes på selvangivelsen efter gældende regler.

Ønsker medlemskab af støtteforeningen

Medlemstype

Bekræft venligst

11 + 2 =