Bestyrelse for Aalborg Kloster

Helligaandsklosteret i Aalborg

Ifølge Aalborg Klosters fundats og vedtægter består bestyrelsen af følgende embedspersoner: Biskoppen over Aalborg Stift, Politidirektøren for Nordjyllands Politikreds, Borgmesteren i Aalborg Kommune, Domprovsten i Aalborg Budolfi Provsti, Sognepræsten ved Vor Frue Kirke samt et medlem, der udpeges af bestyrelsen, som har bopæl i Aalborg Kommune.

Den nuværende bestyrelse består af:

• Journalist Søren Wormslev, formand
• Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, næstformand
• Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen
• Borgmester Lasse Frimand Jensen
• Domprovst Jacob Køhn Andersen
• Sognepræst ved Vor Frue Kirke Sophie Nordentoft

Klosterforstanderen er sekretær for bestyrelsen.