Bestyrelse for Aalborg Kloster

Helligaandsklosteret i Aalborg

Ifølge Aalborg Klosters fundats og vedtægter består bestyrelsen af følgende embedspersoner: Stiftamtmanden og Biskoppen over Aalborg Stift, Politidirektøren for Nordjyllands Politikreds, Borgmesteren i Aalborg Kommune, Domprovsten i Aalborg Budolfi Provsti, Sognepræsten ved Vor Frue Kirke samt et medlem, der udpeges af bestyrelsen, som har bopæl i Aalborg Kommune.

Den nuværende bestyrelse består af:

Fhv. stiftamtmand Leif Sondrup (formand)
Biskop Henning Toft Bro
Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
Domprovst Niels Christian Kobbelgaard
Sognepræst ved Vor Frue Kirke Sophie Nordentoft

Klosterforstanderen er sekretær for bestyrelsen.