Regler for Aalborg Kloster

Helligaandsklosteret i Aalborg

Aalborg Kloster har med sin enestående kulturarv mange brugere – beboere, besøgende og turister. Nærværende regler har til formål at sikre beboerne de bedst mulige betingelser for både fællesaktiviteter og privatliv.

§ 1

Fællesrum og private boliger, herunder loftsrum, skal holdes aflåst. Dette gælder også alle yderdøre. Nogle yderdøre lukkes ikke automatisk og skal derfor lukkes manuelt.
Der gælder særlige lukketider for gitterport og låge.
Åbentstående vinduer skal være haspede og lukkes som hovedregel, når boligen forlades.

§ 2

Benyttelse af radio, TV, musikinstrumenter o.a. skal ske med hensyntagen til de øvrige beboere.
Hvis en beboer har behov for større lydstyrke end normalt, kan det være nødvendigt at anvende høretelefoner, ligesom man bedes være ekstra opmærksom på at undgå lydgener mellem kl. 23 og 08.
Selskabelighed i de private boliger afsluttes som hovedregel senest kl. 23. Ved særlige lejligheder og ved arrangementer i refektoriet kan der fortsættes til midnat.

§ 3

Fællesarealerne, herunder gange og trapper, er klosterets ansigt udadtil. For at sikre et ensartet præg kan disse fællesarealer kun benyttes til henstillen af private ejendele i begrænset tid og omfang og efter aftale med klosterforstanderen.
Klosteret sørger for almindelig rengøring af fællesarealerne. Ved beboernes private benyttelse af fælles faciliteter, herunder gæsteværelser, sørger beboerne for, at disse efterlades i rengjort og ryddelig stand.
De grønne arealer er forbeholdt beboerne og deres gæster. I sommerhalvåret er der opstillet stole og borde til fælles brug. Private havemøbler kan kun opstilles efter aftale.

§ 4

Parkering på klosterets område reguleres af klosterforstanderen og er kun tilladt for beboere, gæster, hjælpere og andre, som er omfattet af klosterets særskilte parkeringsreglement. P-bevis udstedes af forstanderen og anbringes synligt i bilens forrude ved parkering.

§ 5

Der må ikke holdes husdyr i klosteret.

§ 6

Beboerne er ansvarlige for skader, som forvoldes af dem eller deres gæster, efter de almindeligt gældende erstatningsregler.

§ 7

Udover “Regler for Aalborg Kloster” er der særskilte reglementer for parkering, benyttelse af gæsteværelser, affaldssortering o.a. Klosterforstanderen har det overordnede ansvar for, at disse regler/reglementer overholdes og justeres efter behov. Beboerne har mulighed for at deltage i beslutningerne vedrørende klosterets dagligdag gennem udvalg, beboermøder og den løbende dialog mellem forstanderen og beboerne.

§ 8

Alle, der opholder sig på klosterets område, er omfattet af klosterets reglementer og almindelige regler for hensynsfuld adfærd og skal, ved overtrædelse heraf, rette sig efter anvisninger fra klosterforstanderen og beboerne.

 

Aalborg Kloster, den 1. april 2015

Jens Aa. V. Schulz
Klosterforstander