Samtykkeerklæring for
ansøgere og donatorer

Aalborg Kloster – Helligaandsklosteret i Aalborg

Indsamling og behandling af personoplysninger
Ved underskrivelse af denne samtykkeerklæring giver du dit udtrykkelige samtykke til, at Aalborg Kloster (herefter ”dataansvarlig” eller ”vi”) kan indsamle og behandle dine personoplysninger til brug for vurdering af din ansøgning eller behandle din donation, herunder kan dele ansøgningen eller information om donationen med tredjemand (fx fagpersoner) eller myndigheder (fx skatteindberetning).

Offentliggørelse af personoplysninger
Du giver endvidere samtykke til, at vi ved en donation kan offentliggøre og omtale din donation eller dit projekt (personoplysninger såsom navn og stillingsbetegnelse) på vores hjemmeside, i årsrapporter, i trykt og digitalt markedsføringsmateriale, på sociale medier og i andre formidlingssammenhænge med henblik på at skabe kendskab til Aalborg Klosters modtagne donationer.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Vi behandler:

  • stamoplysninger såsom navn, adresse og eventuelle kontaktoplysninger
  • almindelige fortrolige personoplysninger som CPR-nummer og relevant billedmateriale
  • oplysninger om og beskrivelse af din donation, bankoplysninger og andre, for bevillingen eller indbetalingen, relevante oplysninger.

Det er nødvendigt, at du afgiver dit samtykke til behandling af ovenstående oplysninger for at du kan få din ansøgning vurderet eller at vi kan modtage din donation. Dine oplysninger vil kun blive offentliggjort i tilfælde af, at din donation gennemføres.

Samtykkets varighed
Samtykket er gældende fra dags dato og så længe det har relevans for den givne donation. Det er Aalborg Klosters vurdering af relevans for varighed, der her lægges til grund, så længe den er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til den dataansvarlige, Aalborg Kloster, CVR 19338010, beliggende Klosterjordet 1, DK-9000 Aalborg. Samtykkeerklæringen kan tilbagekaldes ved at kontakte Aalborg Kloster på telefon 9812 0205 eller via e-mail info@aalborgkloster.dk.

Du kan kontakte Aalborg Kloster og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du ligeledes kontakte os.

Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til ovenstående:

 

 

Dato, navn og underskrift