Forstander får orlov

Flemming Møller Mortensen, der siden 2018 har været forstander på Aalborg Kloster, blev 19. november 2020 udnævnt til udviklingsminister.
 
Bestyrelsen for klostret har, efter anmodning fra Flemming Møller Mortensen, bevilget ham orlov fra forstanderhvervet fra 1. december og indtil videre. Det er både bestyrelsen og ministerens ønske, at Flemming Møller Mortensen, når det bliver muligt, genindtræder i hvervet som forstander.
 
Foreløbig har bestyrelsen konstitueret journalist Søren Wormslev som midlertidig klosterforstander. Søren Wormslev har hidtil været formand for klostrets bestyrelse. Bestyrelsens næstformand, biskop Henning Toft Bro, konstitueres indtil videre som formand.
Flemming Møller Mortensen. Fotograf Steen Brogaard

Flemming Møller Mortensen. Fotograf Steen Brogaard