Efterkommere på besøg

Af Søren Wormslev

Der var helt specielle gæster i Aalborg Kloster lørdag 29. april 2023. Omkring 40 efterkommere og andre pårørende til Churchill-klubbens medlemmer var inviteret på besøg dels for at se klostret og især udstillingen om klubben, dels for at blive præsenteret for Uffe Westerbergs netop udkomne bog Bag om Churchill-klubben.

Deltagerne kom fra hele Danmark samt fra Sverige, England og Portugal.

En stor del af dem har bidraget med beretninger, breve og billeder til bogen, der føjer megen ny viden til historien om de unge mænd, der i december 1941 mødtes i klostret – hvor to af dem boede – og i frustration over de fleste voksnes accept af den tyske besættelse blev enige om, at “nogen må jo gøre noget”.

Med til arrangementet 29. april var børn, enker, børnebørn og oldebørn til klubmedlemmerne samt andre pårørende. Deltagerne talte også det yngste barn i præstefamilien, der boede i klostret, nu 89-årige Holger Pedersen. Han oplevede som lille sine to ældste brødre, Jens og Knud, tage initiativ til Churchill-klubben sammen med deres kammerater.
Og Holger Pedersen har som et af de sidste øjenvidner kunnet bidrage med en lang række nye interessante detaljer til fortællingen om klubben og om de mange andre aktiviteter, der fandt sted i klostret under besættelsen.

Ikke mindst Holger Pedersen glædede sig over, at to klosterbeboere, der i dag bor i, hvad der var hans barndomshjem, åbnede dørene til deres hjem. Det betød, at han og de 40 andre gæster også fik lejlighed til at se stedet i bygningens loftsetage, hvor klubben blev stiftet.

Den ny bog forhandles hos boghandlerne. Udstillingen om Churchill-klubben kan ses i forbindelse med rundvisninger – læs mere om disse under fanebladet “Rundvisning”.

Richard og Patricia Bibby i Aalborg

Forsiden af Uffe Westerbergs bog Bag om Churchill-klubben.

Efterkommere og andre pårørende til Churchill-klubbens medlemmer

Omkring 40 efterkommere og andre pårørende til Churchill-klubbens medlemmer var inviteret på besøg i Aalborg Kloster dels for at se klostret og især udstillingen om klubben, dels for at blive præsenteret for Uffe Westerbergs netop udkomne bog Bag om Churchill-klubben. Foto: Søren Wormslev.