Ny forstander i Aalborg Kloster

Med udgangen af april 2018 fratrådte klosterforstander Jens Aa. V. Schulz stillingen for at gå på pension. Ny klosterforstander pr. 1. maj er den 54-årige Flemming Møller Mortensen, der sammen med sin ægtefælle, Erik Elgaard Sørensen udgør det nye forstanderpar.

Flemming Møller Mortensen er uddannet sygeplejerske og efterfølgende specialuddannet anæstesisygeplejerske. Som sygeplejerske har Flemming arbejdet både i Danmark, Grønland og Indien. Efterfølgende har han arbejdet i medicinalindustrien blandt andet som salgschef. De seneste 10 år har Flemming været medlem af Folketinget og er blandt andet medlem af Kulturudvalget og Kirkeudvalget.

Erik Elgaard Sørensen er ligeledes uddannet sygeplejerske og har efteruddannet sig i intensiv sygepleje. Han har været afdelings- og oversygeplejerske og har erfaring med uddannelse, undervisning og forskning. De seneste 12 år har Erik haft funktioner som postdoc, lektor, forskningsleder og nu professor i klinisk sygepleje ved Aalborg Universitet / Universitetshospital. Erik er 62 år.

I løbet af sommeren, når forstanderlejligheden er blevet istandsat, vil Flemming og Erik flytte fra deres bolig i Himmerland og ind på klosteret.