Ny formand for Aalborg Kloster

Det knap 600 år gamle helligåndskloster i Aalborg har 1. juli fået ny bestyrelsesformand.

Formanden gennem de seneste 10 år, fhv. stiftamtmand Leif Sondrup, flytter fra landsdelen og stopper derfor på posten. Han afløses af journalist Søren Wormslev.

Aalborg Kloster, som er et unikt bolig-fællesskab for seniorer i Aalborgs hjerte, styres efter ældgammel tradition af en bestyrelse, der består af en række øvrighedspersoner – eksempelvis Aalborgs borgmester, biskoppen og politidirektøren. For få år siden fik disse mulighed for at supplere sig med en lægmand, bosat i Aalborg, og det er på dette mandat, den ny formand er valgt.

Det er i øvrigt første gang i institutionens 589-årige historie, at klostrets formand ikke har en baggrund som enten biskop eller stiftamtmand.

Søren Wormslev siger, at Aalborg Kloster er en vigtig del af Aalborgs DNA.

– Da Erik Elgaard Sørensen og Flemming Møller Mortensen for to år siden tiltrådte som forstanderpar, fremlagde de en ambitiøs plan for, hvordan man kan bevare de historiske bygninger og udvikle seniorboligerne, samtidig med at klostret åbnes mere for byens øvrige borgere. Det var en vision, den daværende bestyrelse tilsluttede sig fuldt og helt, og flotte fondsbevillinger har allerede gjort det muligt at iværksætte de første etaper. Jeg ser frem til sammen med andre gode kræfter at være med til at understøtte den fortsatte realisering af disse planer, siger den ny formand.

Søren Wormslev har gennem 36 år været ansat på flere medier i Nordjylland, men har netop taget hul på et nyt virke som free lance-journalist.

Søren Wormslev

Søren Wormslev