Så syng da Danmark

Klostersang for beboere i Aalborg Kloster og andre interesserede

Så syng da Danmark – Program forår 2019

Vi fortsætter Klostersangen med at lære Højskolesangbogen 2006 at kende med dens dejlige digte og melodier. Vi fortsætter også med at lære nye salmer.

Begge dele foregår i Aalborg Klosters Refektorium:

Mandag d. 4. februar
Nye salmer kl. 15.00–16.00
Klostersang kl. 16.30–17.30 v/ borgmester Thomas Kastrup-Larsen

Mandag d. 4. marts
Nye salmer kl. 15.00–16.00
Klostersang kl. 16.30–17.30

Mandag d. 1. april
Nye salmer kl. 15.00–16.00
Klostersang kl. 16.30–17.30 v/ Edel Holst Nielsen – Tema: Benny Andersen

Mandag d. 6. maj
Kaffe kl. 15
Herefter sang med mere indtil kl. 17.30

Sangtimerne er åbne for alle interesserede, uanset om man kan synge eller ej. For deltagere udefra forudsættes det, at de melder sig ind i Foreningen til Støtte for Aalborg Kloster. Læs mere om støtteforeningen via linket her.

Leder og beboer: Kirsten Lodberg tlf. 2334 3181.

Vigtig dato ud over de ovenfor nævnte:

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 16 i Klosterkirken:
Maja Lisa Engelhardts Skabelsesbilleder: Den syvende dag og Skabelsen. Læs mere om arrangementet via linket her.