Seniorboliger

Alle har sin livsfortælling.

​Var det noget at få koblet 585 års historie på din egen livshistorie? Og vel at mærke en fortælling, som i den grad rummer både lokalhistorie og Danmarkshistorie.

Så er det måske dig, der skal være vor næste beboer?

Der er 27 boliger i bygningerne.

Ved at bo i Aalborg Kloster, bliver Klostrets lange historie og tradition en del af ens egen livsfortælling.

Aalborg Kloster er en del af den danske kulturarv, ikke blot emmer bygningerne af historier, fortalte såvel som ufortalte, men funktionen som bolig for ældre, er en så vigtig del af vor fælles kulturarv, at alle der i dag bor i Aalborg Kloster anser dette for en vigtig begrundelse for i sin tid at have valgt at bo på denne måde "lige midt i Danmarkshistorien".​

Lige siden Maren Hemmings i 1431 stiftede Aalborg Helligaandshus, har der i disse bygninger været boliger. I de første mange år var det boliger for fattige, svagelige kvinder. Beboerne er blevet udskiftet utallige gange, betingelserne for at opnå bolig i Aalborg Kloster er ændret i takt med samfundets ændringer, og i dag er der i de gamle bygninger helt centralt i Aalborg 27 boliger for ældre af begge køn, enlige såvel som ægtepar.

Der har således i 585 år været boliger for gamle: i mange år var det syge, svagelige, fattige gamle - men i dag er det personer, som for de flestes vedkommende har forladt arbejdsmarkedet, og som nu lever en aktiv pensionisttilværelse i hjertet af én af Danmarks største provinsbyer, tæt på indkøb, kulturinstitutioner, offentlig transport m.m. 

Bygningerne er fredede

Boligerne istandsættes med stor respekt for de oprindelige tanker, og når man har ansvar for bygninger, der er fredede i højeste klasse og endda med særlig bevaringsdeklaration, så sætter også dette nogle rammer for indretningen. Som beboer føler man dog ikke , at man er hensat til middelalderen, idet boligerne løbende sættes i stand i henhold til de krav og ønsker, som også historisk interesserede i vor tidsalder har til deres bolig. Prøv f.eks. i de forskellige billedgallerier her på hjemmesiden at se billeder fra nogle af boligerne.

Navnet

Navnet er skiftet flere gange – ældre medborgere husker sikkert stadig, at navnet engang var Stiftshospitalet, men siden 1950’erne har navnet været Aalborg Kloster eller Helligaandsklosteret i Aalborg. Det skulle jo nødigt give problemer, da man i Danmark begyndte at kalde et sygehus for et hospital.

En mild stiftelse

Aalborg Kloster er således i dag hverken et hospital eller et (katolsk) kloster.

Aalborg Kloster er i dag en såkaldt mild stiftelse, som tilbyder kvinder over 50 år og mænd over 60 år boliger under betryggende forhold. Ansøger skal være bosiddende i Aalborg Stift. Udover at opfylde ovennævnte alders- og bopælskrav er det en yderligere kvalifikation, såfremt ansøgeren ved indflytningen er ”rimelig selvhjulpen” – samt at man er ude af arbejdsmarkedet, eller i det mindste har gjort sig tanker om, hvornår man vil til at leve et liv, hvor ens egne behov og ønsker prioriteres forud for en arbejdsgivers.

At bo i Aalborg Kloster

Aalborg Kloster har en forventning om, at beboerne har lyst til at deltage i fællesskabet med de øvrige beboere, både de formelle aktiviteter og de mere uformelle, som naturligt opstår, når man bor sammen med andre, som også har forladt arbejdsmarkedet. De fleste får hurtigt lyst til at bidrage med "noget af sig selv", og netop dette genererer den sammenhængskraft, som gør det så attraktivt at bo i en institution med så lang en historie og tradition. Nogle beboere mødes med jævne mellemrum for at være aktive sammen med de øvrige beboere, for eksempel til sangeftermiddage, i en teaterklub, i litteraturkreds, ligesom Klosteret jævnligt arrangerer udflugt, koncert, julefrokost, fejrer Klosterets fødselsdag - eller man mødes for at fejre Nytårsaften sammen. Aalborg Klosterensemble består af tre beboere, som jævnligt giver koncerter, altid til beboernes julefrokost, nytårsaften og når vi ellers mødes i festligt lag. I øjeblikket består ensemblet af en sangerinde, en pianist og én der spiller  saxofon eller klarinet. Klosterensemblet håber, at der snart flytter en cellist ind på Klosteret...!

I øjeblikket bor der i de 27 klosterboliger 6 ægtepar og 21 enlige – alderen på de nuværende beboere er mellem 60 år og 93 år - med et gennemsnit på 72 år.

De fleste boliger er små, men der er også nogle få store boliger. Selv de mindste boliger består af en stue og et værelse, et lille køkken og et lille badeværelse.

Der er en del fællesområder som efter nærmere regler står til beboernes disposition, f.eks. læsestue, fællesstue, gæsteværelser, vaskekælder, hobbyrum m.m. Ved at benytte disse fællesområder kan man måske lidt lettere klare sig med en lille bolig i dagligdagen, for man har jo gæsteværelser, fællesstuer og lignende til rådighed, når man har behov for det. Beboerne kan holde mærkedage i Refektoriet, munkenes tidligere spisesal, sandsynligvis de flotteste rammer i Aalborg til en festlig markering.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at hvis man vælger at bo midt i en storby, vil der indimellem være tidspunkter, hvor der ikke er så stille og roligt, som hvis man bor "langt ude på landet".

De ansatte

Der er i Klosteret en embedsbolig for forstanderparret, Flemming Møller Mortensen og Erik Elgaard Sørensen, der tiltrådte 1. maj 2018. Forstanderparret står for den daglige ledelse, økonomi, korrespondance, udlejning m.v. - og er sekretær for bestyrelsen.

Ole Jespersen har siden 1. september 2016 været klosterets portner. Portneren har ansvar for bygninger, haveanlæg, teknik, rengøring, håndværkerkontakt, kontakt med lejere af de historiske lokaler - samt har den daglige kontakt med vore beboere.

Hvordan kommer man til at bo i Aalborg Kloster?

På Klosteret opretholdes en liste med personer, der har lyst til denne form for ældre-fællesskab. Hver gang der er en ledig bolig, bliver der sendt et brev til personerne på denne "interesseliste". I dette brev beskrives den ledige bolig: beliggenhed, størrelse, økonomi m.m. Samtidig bliver man inviteret til et foredrag om ”livet som beboer i Aalborg Kloster” samt til fremvisning af boligen. Under dette arrangement får man information om, hvad Aalborg Kloster kan tilbyde sine beboere - og hvad Aalborg Kloster forventer af sine beboere.
De, der herefter er interesseret i boligen, indgiver en ansøgning med beskrivelse af sig selv – og hvad man mener at kunne tilføre fællesskabet.
Bestyrelsen vælger herefter suverænt blandt de modtagne ansøgninger. Alle forhold inddrages i udvælgelsen – og ingen har på forhånd præference.

​Det koster 200 kroner at blive optaget på listen. Hvert tredje år skal man betale 200 kroner for fortsat at være på listen.

Økonomi når man først er flyttet ind

Ved indflytning betales et Indskud samt et Depositum. Indskud er mellem 35.000 kroner og 100.000 kroner, afhængig af boligens størrelse. Efter ca. 3 år har den lavere husleje (ca. 25-30 kroner/kvadratmeter/måned sammenlignet med tilsvarende boliger i Aalborg Midtby) udjævnet denne indbetaling, og så er det jo blot at håbe, at man kommer til at bo på Klosteret i 20 eller måske endnu flere år - og så er Indskuddet ihvertfald "tjent hjem" mange gange! 

Depositum er tre måneders boligudgift, som står til hjælp ved afregning, den dag man er flyttet ud. 

Der betales hver måned et boligbidrag, som typisk ligger på 75 kroner pr. kvadratmeter netto boligareal, hvilket er lavere end for de fleste andre lejeboliger så centralt i en dansk storby. Herudover betales for energi (el og varme) et beløb , som afhænger af husstandens størrelse og boligens størrelse. Opvarmning er med fjernvarme fra Aalborg Fjernvarme, som gennem mange år har ligget med nogle af de laveste fjernvarmepriser i Danmark.
Den samlede betaling (incl. energi og evt. parkeringsplads) for vore beboere ligger i 2017 mellem 3.380 og 13.710 kroner/måned, afhængigt af antal medlemmer i husstanden, om man har bil i klostergården samt størrelse på boligen.
Der betales et gebyr for benyttelsen af gæsteværelserne, hvorimod der p.t. ikke betales for benyttelse af de øvrige fællesfaciliteter.
Der betales et gebyr, hvis man har en bil stående i Klostergården.
Der er Stofa antenneanlæg i alle boliger - der betales direkte til Stofa, afhængigt af den valgte programpakke.

Hvad gør jeg nu?

Lad ikke Aalborg Kloster være den eneste mulighed for en ældrebolig, for desværre må vi skuffe flere end vi har mulighed for at optage i Klosteret.
Hvis disse informationer har vakt din interesse, så send en mail til info@aalborgkloster.dk eller ring og få en snak med os på telefon 9812 0205 – og få evt. papirer tilsendt. 


Tilsvarende institutioner andre steder i Danmark
Det skal bemærkes, at der flere steder i Danmark ligger tilsvarende institutioner, nogle endda med endnu længere historie. Gå til www.klostre.dk, hvor der kan læses om de øvrige klostre/stiftelser. ​

Aalborg​ Kloster

CVR: 19338010

Klosterjordet 1

9000 Aalborg​

Tel: 98 12 02 05