Lokaleudlejning

De historiske lokaler kan lejes af foreninger, offentlige eller private institutioner, virksomheder, grupper m.fl.

Lokalerne kan ikke lejes til private sammenkomster eller til formål, der strider imod Aalborg Klosters historie og tradition.

Forsøgsvis har vi dog nogle få gange lejet ud til en bryllups- eller fødselsdagsreception, som blot varer et par timer. Ring evt. og tal med Klosterforstanderen om denne mulighed.

Der har været møder, produktpræsentation, kunst- og kunsthåndværkerudstillinger, ceremonier, julestue, pressemøder, medarbejdermøder, festmiddage, koncerter, vinsmagning, teaterforestillinger og meget andet i de særprægede lokaler.

Nogle lejere har årelange traditioner for at afholde arrangementer i de historiske lokaler - og de reserverer ofte år i forvejen for at være sikker på, at der er ledig på den ønskede dato.

Mange lejere fortæller os, at det er den anderledes, måske overraskende oplevelse, de efterspørger ved netop at anvende vore historiske lokaler til deres arrangement: Arrangementet må gerne efterlade medlemmerne/kunderne/deltagerne med en blivende erindring!

Lokalerne kan lejes for en enkelt dag – eller for en periode.

Lejemålet omfatter:

  • Refektoriet: 7 m x 13 m (to søjler midt i salen)
  • Priorstuen: 7 m x 7 m (en søjle i midten)
  • Munkegangen, Kapitelsalen, Kæmnercellen og Sakristiet (som dog ikke er opvarmede).
  • Det er lokalerne, der lejes – ikke udstyr, service og øvrigt materiel. Klosterets borde og stole kan evt. benyttes.​

Der er ikke mulighed for parkering i Klostergården – bortset fra kortvarig af- og pålæsning.

Såfremt der i forbindelse med et arrangement skal spises, anbefaler vi, at der træffes aftale med en restauratør om et totalarrangement – incl. returnering af snavset service. Hvis du vælger en restauratør, der ikke tidligere har lavet et arrangement i Klosteret, så lad restauratøren, inspektøren eller kokken komme forbi for at planlægge logistikken. Der er ikke køkken i forbindelse med de historiske lokaler. Antallet til spisning bør ikke være over 60, til kaffebord kan man bedre være op til 70-75 personer.

Incl. betjening, evt. underholdere m.fl. må brandmyndighedernes tilladelse ikke overskrides: Aalborg Beredskabscenter tillader op til 80 personer i lokalerne (dog op til 150 personer, hvis der ikke er inventar i lokalerne). Den fulde ordlyd af tilladelsen er opslået i lokalerne. Det er lejers ansvar, at disse regler overholdes.

Det er ligeledes arrangøren, der skal sørge for anmeldelse af arrangementet til KODA, Gramex og til relevante myndigheder.

Det er vigtigt at besigtige lokalerne inden du tager endelig beslutning om et arrangement på Aalborg Kloster! Gå evt. rundt i lokalerne og forestil dig, hvordan netop dit arrangement kan komme til at fremstå i disse omgivelser, hvad vil deltagerne tænke/sige/gøre, hvis jeg gør dette eller hint? Prøv også at sige noget, syng evt. en strofe eller spil på dit instrument, så du oplever akustikken i det overhvælvede rum!

Hvis du har gennemtænkt det hele på forhånd, vil også dine deltagere efterlades med den særlige følelse, som vist ikke kan undlade at ramme den, der har været i de snart 600 år gamle lokaler !

Skriv en mail til Aalborg Kloster, såfremt du har lyst til at arrangere noget i de unikke lokaler: info@aalborgkloster.dk.

Aalborg​ Kloster

CVR: 19338010

Klosterjordet 1

9000 Aalborg​

Tel: 98 12 02 05