Klosterkirken

​Klosterkirken blev genåbnet den 12. september 2010. Forud var gået en periode, hvor et fortrinligt samarbejde mellem Budolfi Menighedsråd og Aalborg Kloster havde forestået en fuldstændig renovering: prædikestolen havde været hos konservator, lysekronerne hos gørtleren, orglet hos orgelbyggeren, stolerækkerne på snedker- og malerværksted osv. Det gamle alterparti og døbefonten blev erstattet af nye, udført af billedhugger, professor Mogens Møller. Hele farvesætningen blev ændret, således at Klosterkirken nu fremstår med et "venligere udtryk" end tidligere. En kunstnerisk udsmykning blev også lagt ind for at fuldføre renoveringen. De første dele af denne udsmykning, Dåbsbefalingen på guldblade er indviet ultimo 2011, og søndag den 2. december 2012 (1. søndag i advent) blev en rosakvartsdør, udført af kunstneren Dorte Dahlin, indviet. Se også denne video optaget af Aarhus Universitet: http://scitech.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/astronomer-inspirerer-til-stjernekunst/

Budolfi Menighedsråd og Aalborg Kloster nedsatte allerede i 2005 et udvalg, som gennem hele perioden var det koordinerende organ i processen. Klosterforstander Jens Aa. V. Schulz var gennem hele projekt- og gennemførselsfasen formand for dette projektudvalg, som gennem de fem år havde skiftende deltagere, bl. a. også fordi projektfasen strakte sig hen over et menighedsrådsvalg. Domkirkens organistassistent og kirkeværgen var, ligesom formanden, med gennem hele fasen.

Udover dette koordinerende og udførende udvalg, blev der også nedsat arbejdsgrupper med mere konkrete opgaver.

Arkitekt på opgaven var Ole Knudsen, Knudsen & Østergaard A/S, og i hele perioden var kgl. bygningsinspektør Jacob Blegvad en inspirerende og aktiv deltager i processen.

​​

Uden uvurderlig støtte fra en række fonde, fra myndigheder og en række eksperter ville denne opgave ikke kunnet lykkes med så fornemt et resultat og indenfor den afsatte periode.

Henvendelser vedr. Klosterkirken kan rettes til Aalborg Domsogns kordegnekontor på telefon 9812 4670.

Gudstjenester, koncerter og øvrige kirkelige handlinger kan ses på Aalborg Domkirkes hjemmeside - samt i dagspressen.

Til brugere af Klosterkirken:

Det er udelukkende klosterbeboernes biler, der kan parkere i Klostergården. I lighed med de fleste andre private parkeringspladser er der skiltet med reglerne ved indkørslen. Kirkegængeres biler henvises derfor til de offentlige P-pladser, som der er mange af i nærheden. I helt særlige tilfælde kan der evt. inden en vielse træffes en aftale om, at f.eks. en bryllupslimousine eller en veteranbil kan holde i Klostergården. Henvendelse herom skal ske i god tid til Klosterforstanderen.​

Aalborg​ Kloster

CVR: 19338010

Klosterjordet 1

9000 Aalborg​

Tel: 98 12 02 05