Historie

Aalborg Kloster i næsten 600 år

​​

Aalborg var langt tilbage i tiden vokset frem ved det naturlige overfartssted over Limfjorden. I 1400-tallet var der mange sild i fjorden, hvilket i den katolske tid var grundlag for velstand - og Erik af Pommern stadfæstede i 1430 byens privilegier. Handelen med Lifland, Danzig og Lybæk blomstrede, gildevæsenet havde gode kår, og mange fremmede var flyttet til den driftige handelsby. Jo, det gik rigtigt godt for Aalborg i de år. Mange var fra oplandet flyttet ind til storbyen for at få del i det liv, som utvivlsomt har virket dragende på alle foretagsomme mænd og kvinder i det nordlige Jylland.

Én af datidens indbyggere, Maren Hemmings, var både en velhavende og varmhjertet kvinde, og hun bemærkede, at ikke alle klarede livet i storbyen lige godt, så derfor ”skænkede Maren på Aalborgs Byting den 20. august 1431 et grundstykke, hendes fædrene og mødrene arv, til at oprette et helligaandshus, en institution, hvor alle fattige, trængende, vanføre og syge mennesker kunne finde herberge, husvalelse og hjælp”.

Det er på dette grundstykke, Aalborg Kloster ligger i dag. Dengang var det ved byens vestligste begrænsning – i dag har byen udviklet sig, så Aalborg Kloster ligger helt centralt i Aalborg.

I 1434 brændte de daværende bygninger, og man påbegyndte opførslen af de nuværende bygninger.

I dag er der 28 boliger i de gamle bygninger – i øvrigt de ældste beboede i Aalborg.

585 års beliggenhed centralt i én af de største byer i Danmark har sat sine spor på Aalborgs udvikling.

En vigtig epoke blev indledt efter at Aalborg Helligaandshus i 1451 blev optaget i Helligaandsordenen, en hospitalsorden, som var stiftet i Sydfrankrig og som allerede fra begyndelsen havde stor bevågenhed fra Vatikanets side. Under pave Innocens III indrettede Helligaandsordenen sit Moderkloster i San Spirito in Sassia - ganske tæt ved Peterskirken i Rom.

Aalborg Helligaandskloster fik i den forbindelse til opgave at tage sig af fattige syge, vanføre samt hittebørn – og samtidig fik klosteret betydelige privilegier, så da klosteret blev nedlagt i forbindelse med Reformationen i 1536 havde man store ejendomsbesiddelser overalt i Nordjylland, egne teglværker, møller, fiskevande og ladegårde – og selve klosterbygningerne i Aalborg var omkring år 1500 færdigbyggede omkring to lukkede gårde, Søstergården og Brødregården. Brødrene og søstrene blev nemlig holdt helt adskilt i det daglige liv og virke. Som afslutning på de store byggeopgaver blev de flotte kalkmalerier i Kapitelsalen malet.

Efter Reformationen blev institutionen omdannet til Stiftshospital, og i én af klosterbygningerne blev en latinskole oprettet. Indtil 1848 lå Aalborg Katedralskole derfor i den bygning, hvis gavl ligger bag Posthuset.

Helligaandskirken, som lukkede Brødregården mod syd (ca. hvor Latinergyden ligger), blev nedrevet efter Reformationen, og stenene herfra blev fragtet ned til havnen, hvor de blev benyttet til bygningen af Aalborghus Slot. Siden er der indrettet en ny kirke i den vestligste fløj – denne drives i dag som en filial af Aalborg Domkirke.

Traditioner og historie er en vigtig del af en så gammel institution, og et af de nyere bidrag til historien stammer fra 2. verdenskrig, hvor klosterpræstens sønner stiftede Churchill-klubben, som på et tidligt tidspunkt gik til modstand mod den tyske besættelsesmagt, først som drengestreger, men siden blev det til sabotageaktioner, som endda ikke blev afsluttet, da drengene blev taget af Gestapo, for mens de stadig sad i arresten, sneg de sig ud om natten og fortsatte deres aktiviteter. Klosterpræsten boede dengang på klosteret, så derfor udgik mange af Churchillklubbens aktiviteter fra klosteret.

Aalborg Kloster er en selvejende institution med stiftamtmanden, biskoppen, borgmesteren, sognepræsten fra Vor Frue Kirke, domprovsten og politidirektøren i bestyrelsen. Klosterforstanderen er kongelig udnævnt, og Klosteret har særlig tilladelse til at flage med splitflag. På trods af stor bevågenhed fra Civilstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Nationalmuseet og andre offentlige instanser modtager Aalborg Kloster ikke støtte fra det offentlige, og vi må derfor hele tiden være varsom med, hvordan pengene anvendes, for det er vigtigt for os, at bygningerne til hver en tid fremstår vel vedligeholdte og at boligerne er tidssvarende, uden dog helt at fornægte den lange historie og de mange traditioner, der hører til den gamle institution i ”hjertet af Aalborg”.

Aalborg​ Kloster

CVR: 19338010

Klosterjordet 1

9000 Aalborg​

Tel: 98 12 02 05